سه گانه هاله اسفندياري، كيان تاج بخش و رامين جهانبگلو

در دو شب متوالي سيماي جمهوري اسلامي، مستندي را تحت عنوان به اسم دموكراسي با مضمون اعترافات اسفندياري، تاج بخش و جهان بگلو پخش كرد. اين اعترافات – توضيحات كه با مستندي راجع به انقلاب هاي رنگي جماهير شوروي سابق همراه بود نكات جالبي را از ديد مسئولان امنيتي ايران بيان كرد.
اول: جنبش دانشجويي برانداز است.
دوم: جنبش كارگري برانداز است.
سوم: روشنفكران براندازند.
چهارم: بستر ارتباطي سميناري
پنجم: شبكه نخبگان

اگر در ساحت انديشه و در داكترين امنيتي ايران، مبناي اتهام اين سه نفر براندازي نرم است، لطفا توضيح دهند حمايت هاي همه جانبه ايران از حرب الله لبنان چگونه است؟ آيا حزب الله اكنون يك نيروي سياسي – اجتماعي در عرصه لبنان نيست؟ آيا حزب الله اهرم هاي فشار سياسي در ساخت قدرت لبنان ندارد؟ با اين صغري نظري مي توان مدعي شد كه بعععله! ايران در لبنان به دنبال براندازي نرم است! يا به طور خيلي خيلي واضح در عراق. آيا مجلس اعلا و حزب الدعوه و حكومت كردستان مورد حمايت هاي ايران در ساليان متمادي نبوده اند؟ پس بر اين اساس حكومت مالكي نتيجه انقلاب رنگي و نرم ايران است! كه البته هست!!

همچنين است برگزاري سمينارهاي متعدد متضاد با منافع ساير كشورها، مثل هولوكاست! يا فلسطين! كه در كنار سخنراني هاي رسمي، برادران كم و بيش گمنام دستگاه هاي اطلاعاتي با مدعوين كه اكثرا اساتيد دانشگاه هستند، ارتباط مي گيرند و مدعوين نهايتا در كشورشان به طور رسمي نه به خاطر ارتباط به نيروهاي اطلاعاتي ما بلكه به جهت سخنراني در رابطه با هولوكاست محاكمه مي شوند،  يعني به آنها اتهام براندازي و جاسوسي نسبت نمي دهند.
به هر حال من نمي خواهم بگويم كه اسفندياري و تاج بخش چه اهداف داشته اند بلكه معتقدم نحوه عمل آن ها براي مدت هاست كه در دستور كار سياست خارجي ما هم قرار دارد و در مواردي منافع ايران و ايرانيان را تامين كرده است مانند پروژه عراق!

رامين جهانبگلواما در مورد رامين جهان بگلو و اتهام بررسي براندازي نرم. وقتي وي گفت كه مطالعات تطبيقي در مورد انقلاب هاي رنگي در بلوك شرق و جامعه ايران داشته است، بياييد فرض كنيم كه مثلا همين برادران گمنام اين پروژه مطالعاتي را حداقل مطالعه مي كردند، آن وقت حداقل در مي يافتند كه از ديد يك روشنفكر وضعيت جامعه ايراني چگونه است و چگونه مي توان جامعه و براندازي! را تدبير كرد.

در عوام نقل است: به يك ارمني مي گويند، نظرت راجع به صدور انقلاب چيه؟ مي گويد: خيلي خوب اسسست! همش رو صادر كنيد! آمريكايي ها هم به اين خواسته لبيك گفته اند! همين
– – ذكر اين نكته ضروري و بديهي است كه بخش هاي مستند اين مجموعه توليد ايران نيست!!!!!!

جام ملت هاي آسيا با تخمه ريز آفتاب گردان فلسطيني! – بازار تهران

:: لينك: صيغه در قم، زيگ‌زاگ.  قابل توجه وزير كشور
:: لينك: قوانين جديد راهنمايي و رانندگي، علي درخشي وبلاگ چاپ دوم

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.