مفسده ي سرسپردگي

عكس بي ربط است!مرحوم وحيد بهبهاني فقيه بزرگ اول قاجار درباره طرز تفكر مكتب اخباري و جمود فكري آنان مي گويد:
«جمود اخباري به اين حد است كه اگر فرضاً مريضي رفته باشد پيش يكي از ائمه و امامان به او فرموده باشند: آب سرد بخور، اخبارها به همه مريض هاي دنيا خواهند گفت: هروقت مريض شديد و هر مرضي پيدا كرديد، علاجش آب سرد است. فكر نمي كنند كه اين دستور مخصوص آن مريض بوده و نه همه مريض ها.»
«… اما تقليد دو قسم است و مشروع. تقليد كوركورانه ممنوع است. اخيراً بعضي مردم كه در جستجوي مرجع تقليد هستند، گاهي اين كلمه را مي شنوم كه مي گويند: مي گرديم كسي را پيدا كنيم كه آنجا سربسپاريم، مي خواهم بگويم تقليدي كه در اسلام دستور رسيده، سرسپردن نيست،  چشم بازكردن و گوش بازداشتن است. تقليد اگر شكل سر سپردن پيدا كرد، هزارها مفسده پيدا مي كند… اسلام براي احدي كريت و اعتصام قائل نيست، حتي براي شخص پيغمبر اكرم (ص)؛ چرا كه مي گويد: قُل اني اخاف اِن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بگو خود من نيز اگر معصيت كنم، از عذاب روز بزرگ بيمناكم…»

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.