شناختي؟ شناختم ترا اي مهربان ترين مهربانان

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی
نروم جز به همان ره که توام راهنمائی
بری از رنج و گدازی ، بری از درد نیازی
بری از بیم و امیدی بری از چون و چرائی
همه درگاه تو جویم ، همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که بتوحید سزائی
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو نماینده ی فضلی تو سزاوار ثنائی
همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و سخائی
لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهائی … حکیم سنایی

دعاي عرفه با سخنراني دكتر ناصر مهدوي و همراهي حسام الدين سراج. پن شنبه ۲۹/۹/۸۶ ساعت ۱۴:۳۰ حسينيه ارشاد
متن كامل دعاي عرفه همراه با ترجمه

پيشاپيش عيدقربان را تبريك مي گويم. اميدوارم كه به سلامتي و صحت شما رو ببينم.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.