جبرييل ناد في السماء قتل المرتضي

 

ماه رمضان امسال شرايط ما شرايط ويژه تري بود البته به جهت نورا. اما شكر خدا امسال هم توانستيم در شب احياي حضرت آقاي فاطمي نيا كه هر ساله در منزل مهندس فيروزان برگزار شود حضور پيدا كنيم.
ياد مرحوم حاج آقا مجتهدي افتادم، مرد باصفايي كه اخلاق اسلامي را به زيبايي نشان داد و از سياست بازي ها بدور بود. شب قدر چندسال پيش مي گفت: آقا ديگه آخوند سوار نمي كنند. يك بار يه آخوندي تو خيابان منتظر ماشين بود. هيچ كي سوارش نمي كرد. يهو يكي ترمز زد، دنده عقب گرفت به آخونده كه رسيد گفت: اومدم بگم سوارت نمي كنم. آخونده هم گفت: خبري نداري. ۲۵ سال سواريم پياده هم نمي شيم. مسجد و مدرسه از خنده منفجر شد. خود حاج آقا مجتهدي هم تبسمي كردند و گفتند: بله مومن بايد حاضر جواب باشه.. اون آخونده چي گفت: گفت خبر نداري ۲۵ سال سواريم پياده هم نمي شيم…. يادش به خير.. همين طوري ياد ايشون افتادم احياي خيلي شلوغ و باحالي داشتند.
پيشنهاد مي كنم براي وداع با ماه رمضان ۲ جا رو حتما از دست ندهيد: يك. مناجات وداع حاج قربان و دوم. برنامه آقاي امجد و آقاي فاطمي نيا در مسجد امام علي بلوار كاشاني، صادقيه.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.