مجالس احساساتي

اول. وقايع اخير نشان داد مجلس كماكان، نماد احساسات ملت است و نه نماد عقلگرايي.
نگاهي به راي اعتماد كردان با استناد به نقل قوي رييس دولت نهم از رهبري، طرح جدا سازي ميراث فرهنگي از رييس جمهوري كه بعداً راي نياورد، جلسات مداوم با علي آبادي در خصوص نتايج ضعيف ورزش ايران در المپيك ۲۰۰۸ پكن كه به رياست وي بر كميته انجاميد و نمونه هاي متعدد ديگر، نشان مي دهد مجالس در ايران بيشتر نمايانگر احساسات مردم هستند تا عقلگرايي.
جالب اينجاست كه در تمام استيضاح هاي مجالس اخير، هيچكدام دلايل فني نداشته و همه براي دلايل سياسي بوده است و نهايتاً هم با لابي هاي سياسي رفع شده است حتي همين استيضاح كردان!
پيوند:: آقاي کردان! ما چند بدهيم خادم ما نباشيد؟!

دوم. هفته گذشته عروسي، يكي ديگر از سرسلسله زمان آبادي ها بود؛ محمد جواد! بعد از ۲-۳ ماه مي ديدمش، با اراده اي زياد وزن كم كرده بود كه جاي تقدير داشت. زمان آبادي‌ها، غلامحسين، ميثم، محمدجواد و كمي بعد تر ايليا ، نيز يكي از سلسله هاي رسانه اي ايران هستند كه شايد بعد از سلسله ميرزاييان، دومين سلسله ورزش نويس مطبوعاتي باشند از نظر كثرت. اميدوارم كه عروسي مباركي باشد براي هر۲ نفرشان.  خانواده ي محمد يزداني هم يكي ديگر از خاندان هاي رسانه اي است كه اين بار به صورت كاملا فاميل سالار، روزنامه عصر اقتصاد را مي گردانند.
پيوند مرتبط

سوم. خدا محمد جواد ربيعي را بيامرزد. ديروز سالش در مسجد نور برگزار شد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده