خاتمي آمد

اخبار بيشتر در ياري:    http://www.yaarinews.com    متن كامل صحبت هاي خاتمي   گزارش تصويري    فايل صوتي اعلام حضور     بازتاب خبر   پيام هاي خواندني مردم در واكنش به نامزدي خاتمي

حضور خاتمي مغتنم است و مبارك . اميدوارم كه اشتباهات و خطاهاي دوره ي اول را مرتكب نشود و با  تجريه گرانسنگ دوره دوم و افتخار آميز خود بتواند با جديت و قاطعيت مملكت را از اين چالش ها برهاند. حضور خاتمي در اين دوره از رقابت ها، بدون شك جذاب ترين و تاريخي ترين رقابت سياسي و مردم سالاري را در تاريخ معاصر پديد خواهد آورد.  صميمانه آرزو مي كنيم كه در اين دوره، اطراف ايشان از نيروهاي بي فايده و انحصارطلب مشاركت خالي باشد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده