احمدي نژاد؛ پايبندي به كدام اصول؟

خون كشته شدگان، جراحات مجروحين سركوب هاي خشونت آميز و رنج بازداشت هاي فله اي فعالان سياسي و رسانه اي كه معترض به نتايج مهندسي شده شمارش آرا و اتهام احمقانه برنامه ريزي انقلاب مخملين هستند هنوز بر جان خسته جامعه تازه و جاري است.

هم آغوش ديكتاتور: احمدي نژاد-قذافي
هم آغوشان ديكتاتوري: احمدي نژاد-قذافي

در اين ايام غمبار، خبري ديگري در رسانه ها مطرح شد كه خود عيان كننده عدم پايبندي دولت مهروز نهم و رييس دولت دهم به اصول است: احمدي نژاد در آغوش قذافي ملعون آرام مي گيرد!

اين هم آغوشي با رهبر ملعون و ديكتاتور مشهور جهان در حالي صورت مي گيرد كه بر اساس نص نظر صريح امام راحل، هرگونه توسعه روابط  (سياسي-اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي) با رژيم خودكامه و در راس آن جنرال معمر قذافي منوط به روشن شدن وضعيت و سرنوشت امام موسي صدر است.

حال سئوال اساسي از رييس دولت مدعي اصولگرايي اين است كه آيا شما و ايادي امنيتي و سياست خارجي دولت، اطلاع تازه اي از سرنوشت رهبر برجسته جهان تشيع امام موسي صدر، پيدا كرده ايد كه مردم از آن بي اطلاعند؟

اگر چنين است كه نشان مي دهد به رغم شعارها، كماكان مردم محرم حكومت نيستند كه از چنين مسئله مهمي بي خبر نگه داشته شده اند و اگر هم كه در زمينه پيگري پرونده ي ربودن امام  موسي صدر به دست رژيم ديكتاتور ليبي و معمر قذافي كاهلي كرده كه قطعاً كرده ايد،  با ناديده گرفتن نظر صريح امام و رهبري اقدام به گسترش روابط كرده ايد كه بدتر. البته نمي دانم پنهان كاري از مردم بدتر است يا لاابالي گري در اصول.

امام اخلاق و رهبر فرهمند
امام اخلاق و رهبر فرهمند

پي نوشت: در روزهاي گذشته كه با دوستان در اين زمينه بحث بود پيشنهاد شد در مقابل سفارت ليبي در تهران، تجمعي اعتراضي به شيوه اي مدني و مسالمت آميز با حضور فعالين دانشجويي، اجتماعي و دوستداران و حاميان امام موسي صدر و انديشه هايش برگزار كنيم اما واضح است كه در اين فضاي امنيتي و نظامي چه بر سر تجمع كنندگان مي آورند و حتما تجمع مقابل سفارت رژيم ليبي را در راستاي انقلاب هاي مخلمين و رنگين كماني ارزيابي مي كنند.

پيوندهاي مرتبط
پيام تبريك قذافي ملعون به احمدي نژاد
سفر احمدي نژاد به ليبي بدون هيچ توضيحي لغو شد

احمدي نژاد: امروززمان  تقويت بيش از پيش همكاري هاي ايران و ليبي است

عكس: معاون اول احمدي نژاد در آغوش قذافي

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.