مبعث خاتم الانبيا حضرت محمد مصطفي (ع) مبارك

همزماني تولد همسر گرامي و مادر نورا با مبعث خاتم الانبياء جاي بسي سعادت بيشتر است. مريم بانو تولدت مبارك

دسته‌هادسته‌بندی نشده