اقتدار گم شده

حادثه تروريستي و خونبار شهرستان سرباز  سيستان و بلوچستان و تعارفات سياسي بعد از آن كه با سفر وزير كشور سردار محمد نجار همراه شد اين سئوال را در ذهنم ايجاد كرد كه آن اقتدار و امنتيتي كه حاكميت از دم مي زند كجاست؟ آن اقتداري كه رييس دولت كنوني مدام در پروپاگانداي داخلي خود از آن خرج مي كند كجاست؟ چندان سخن نيست يادآوري فاجعه حمله به كنسولگري ايران در هرات، كه با پاسخ قاطع كشورمان و حضور نظامي ما در بخش هايي از افغانستان روبرو شد و يا مقابله اي كه برادران سپاه در خاك عراق با منافقين و گروهك پژاك انجام دادند.

ما كه نمي خواهيم حاكميتمان مانند آمريكاي پس از حملات ۱۱ سپتامبر به پاكستان حمله و آن را اشغال كند، اما حداقل انتظار اين است كه بعد از ۴ سال مشاهده رفتار حمايتي پاكستان  از تروريست ها و عدم پيگري جدي آن ها و عدم نتيجه گيري رفتار ديپلماتيك، نيروهاي نظامي ما آن بخش از پاكستان را كه محل تجمع اين گروه است، محاصره و يا از بين ببرند درست  مانند بمباران هايي كه پايگاه هاي منافقين در عراق را مي كردند و به سازمان ملل هم اطلاع مي دادند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده