بحرين؛ عراق می شود براي سعودي

سه شنبه ۲۴ اسفند و ۱۵ فبريه خاورميانه شاهد تحولات عجيبي بود. از يك سو اعراب در مقابل خشونت قذافي و قتل عام مردم ليبي سكوت كردند و از ديگر سو حكومت هاي  مرتجع شان تصميم گرفتند  نيروهاي خود را به عنوان سپر جزيره! عازم بحرين كنند تا با كمك خاندانِ حاكمِ نماينده ي  اقليت، مردم را سركوب و قتل عام كنند؛ و همه ي اين تحولات با چراغ سبز آمريكاي! دوست دار دموكراسي و حقوق بشر انجام گرفته است.

ترس حكام مرتجع و ديكتاتور عرب از اين است كه موج تحولات به پايه هاي حكومت شان برسد و شيب انتقادات بيش از اين شده و سرنگون شوند، پس براي نشان دادن چنگ و دندان به مردم خود، به بحرين لشكر كشيدند.

به نظرم سكوت در مقابل جنايات قذافي كه به نوعي دادن چراغ سبز از سوي غرب به وی است،  تعلل بيش از هميشه آنها براي اعلام منطقه پرواز ممنوع و لشكر كشي اعراب توخالي (كه با خود ننگ شكست هاي خفت بار از اسراييل را حمل مي كنند)  به بحرين در راستاي هم هستند تا شايد بتوانند در كوتاه مدت مقابل تغييرات برق آساي و دومينوي خاورميانه  و شمال آفريقا كه تقريبا از ۲ سال پيش با تغيير آرايش سياسي در عراق آغاز شد، را بگيرند. اما اين هم يك اشتباه راهبردي ديگر براي آمريكا است؛ همان اشتباهي كه براي ايالات متحده، شكست در پرونده سياسي عراق را به همراه داشت و بر چهره ي ابرقدرتي اش ترك انداخت.

جريان اعتراضات بحرين ۸۰۰ هزار نفري با اكثريت شيعه، از جنس هما اعتراضاتي است كه مردم ايران سردم‌دارش بوده و هستند: اعتراض به حاكميتي خودكامه؛ فسادي فراگير و ناكارآمدي عيان. اگر آمريكا با حضور نظامي در عراق، توانست به هدف كوتاه مدتش كه سقوط صدام بود برسد، در عوض با طولاني شدن حضورش و پديدار شدن ناكارآمدي اش در عرصه هاي امنيتي، سياسي و اجرايي، باعث تخريب چهره اش شد با این حال  آمريكا پشت توان رسانه اي اش پنهان شده تا روند سقوط  به چشم نیاید.

افزايش اعتماد به نفس مردم  خاورمیانه، در پی  مقاومت مردم عراق با حضور طولاني آمريكا از سويي و شكست هاي پياپي اسراييل در جنگ سي و سه روزه و پرونده سياسي لبنان و روند  پيروزي حزب الله موجب تقويت روحيه ی مردم كشورهاي منطقه شده است؛ نگاه كنيد به مقاومت جانانه مردم مصر و ليبي و بحرين و يمن. اين روحيه نويد بخش هويت و آينده اي جديد براي منطقه است؛ هويتي كه ديگر mbc و رقص و آواز نمادش نيست.

اين بار عربستان، بدل آمريكا شده است و با مداخله نظامي اش در اعتراضات داخلي مردم بحرين، فرصتي ايجاد کرده تا به خونخواهي و حمايت، بحرينيون در مقابل خشونت ارتش وهابيون به مقابله برخيزند. طبيعي است چنانچه خشونت ارتش سعودی عليه معترضين و شيعيان بحرين اوج بگيرد، تمام جهان اسلام به ویژه  تشيع از افغانستان، پاكستان، ايران، عراق، عربستان، يمن، تركيه  و لبنان براي دفاع بر مي خيزند. امروز در سايت هاي عراقي مي خواندم كه برخي از اعضاء جنبش صدر براي كمك به برادران خود در بحرين اعلام آمادگي كرده اند و اين تازه اول كار است.

اين دستاورد مداخله شتاب زده آمريكا و  متحدان منطقه اي اش است كه گور خود را به دست خود مي كنند: نحن أبناء ذاك الإمام الذي قال أبالموت تهددني يا إبن الطلقاء.

دسته‌هادسته‌بندی نشده