انديشه سياسي محقق كركي

محقق كركي؛ پايه گذار انديشه سياسي ولايت فقيه

انديشه سياسي محقق كركي
نويسنده: سيدمحمدعلي حسيني زاده
تهيه: پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
ناشر: بوستان كتاب، چاپ دوم: ۱۳۸۷، ۱۵۰ صفحه
نور الدين علی بن حسين عبد العالی كركي  معروف به محقّق کُرکی مشهور به محقق ثاني و شيخ علي عرب در روستاي كرك نوح منطقه جبل عامل در سال ۸۷۰ هجري قمري متولد شد.
محقق كركي در تاريخ سياسي ايران و تشيع جايگاه ويژه اي دارد. محقق كركي بنا به درخواست شاه اسماعيل صفوي به ايران آمد اما با شكست صفويان در جنگ چالدران با عراق بازگشت و بار ديگر در عهد شاه طهماسب به ايران آمد.
فعاليت عمده محقق كركي در دوره شاه اسماعيل تبليغ و پاسخگويي به مسايل روز و پايه گذاري حوزه هاي علميه در شهر هاي مختلف ايران بود.
محقق كركي با استدلال هاي فقهي خود، مباني مشروعيت سياسي و ديني حكومت صفوي را بنيان گذاشت و به عنوان خاتم المجتهدين صفوي مشهور شد.
وي با حل مسئله نمازجمعه در عصر غيبت عملا براي فقيه اختياراتي بيش از فتوا و قضاوت قائل مي شود: … فقيه موصوف به اوصاف معين از جانب معصوم نصب شده است و در همه آنچه در آن نيابت راه دارد نايب او محسوب مي شود.
فصل هاي ابتدايي كتاب به توضيح مختصري از وضعيت دولت صفوي و همايسگانش عثماني ها و ازبك ها مي پردازند و در بخش هاي بعدي محقق كركي، جايگاه علمي، سياسي، عمده ترين مخالفان و تاليفاتش را توضيح مي دهد.
تاليفات محقق كركي
جامع المقاصد، رساله خراجية، رسالة في صلاة الجمعة، رسالة نفحات الاهوات في لعن جبت و الطاغوت، رسالة في عدالة، رسالة في طريق استنباط الاحكام، رسالة المطاعن المجرمية
بخش هايي از كتاب
قبل از جنگ چالدران علماي عثماني فتوا دادند كه قتل يك شيعه به مراتب بهتر از قتل هفتاد كافر حربي است و اين فتوا بهانه اي شد براي قتل عام وسيع شيعيان عثماني و تهييج سربازان.
پربارترين حوزه علميه شيعه در اين دوران حوزه حله است كه با تدابير علماي شيعه آن ديار از گزند هجوم ويرانگر مغولان مصون ماند.
شهيد اول وكلايي را به شهرها و روستاهاي شيعه نشين فرستاد و بدين ترتيب نخستين شبكه وسيع شيعي را ايجاد كرد و همچنين يك نيروي مسلح تشكيل داد.
كساني كه بدون اهليت امامت و حلافت را داشته باشند عهده دار آن مي شوند، به خود خداوند، پيامبر و امام و مردم و نيز منصب امامت ظلم روا داشتنده اند و مستحق لعن و نفرين اند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده