حسن حبيبي درگذشت


دكتر حسن حبيبي، براي نسل ما، مظهر تحملِ نقد و ميانه روي بود، همو بود كه پاي ثابت گل آقا بود. گل آقا كه زورش به آقاي هاشمي نمي رسيد، پس هرچه داشت مي گذاشت براي حسن حبيبي.
انسان فرهيخته و ايران دوستي كه بعد از فراقت از سياست هرچه داشت از تجربه و علم را روي «بنياد ايران شناسي» گذاشت. مي گفت: موضوعات پايان نامه ها را خودم تاييد مي كنم تا مطمئن باشم ايران نيازمند آن است. ما نمي خواهيم دانشجويانمان كار كم اثر انجام دهند.
وقتي مجله «زورخانه ريويو» را در دستش گرفت، نگاه كرد و گفت كار خوبي انجام داده ايد. خستگي از تنم در رفت.
***

وی که نام کاملش حسن ابراهیم حبیبی  است از حقوقدانان دوران انقلاب و دانش آموخته از فرانسه بود، از عناصر اصلی تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می رود. حبیبی، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که در مقابل بنی صدر شکست خورد.
وی متولد ۱۳۱۵ در تهران بود و وزیر ارشاد دولت بازرگان، وزیر علوم و آموزش عالی و پس از آن وزیر دادگستری دولت میرحسین موسوی بود.  وی در سال های اخیر، رئیس بنیاد ایران شناسی بود که بیشتر وقت خود در اواخر عمرش را در این بنیاد می گذراند.
حبیبی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ معاون اول رئیس‌جمهور وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی، و پس از آن نیز در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، معاون اول سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران، بود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده