نخستين وزير ورزشي روحاني

سيدصادق حسيني، روزنامه اعتماد، دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲؛ بازنشر: عصر ایران، عصر خبر؛  ورزشي كه با بحران مالي روبه‌رو است، روزهاي پرتلاطمي را پشت سر مي‌گذارد. ورزشي كه با روي كار آمدن دولت «تدبير و اميد»، اميدوار بود يكي از خانواده خود را بر مسند وزارت بنشاند. ورزشي‌ها از خود مي‌پرسند چرا نظام كه براي تربيت مديران و متخصصين ورزشي بيش از ۳۰ سال هزينه كرده و زمينه كسب تجارب گرانبهاي ملي و بين‌المللي را برايشان مهيا كرده است از يك مدير ورزشي براي وزارت ورزش بهره نمي‌گيرد.
به عبارت ديگر جامعه ورزش معتقد است: همان‌طور كه پذيرفته نيست يك شخصيت غيرمتخصص بر مسند وزارت خارجه، بهداشت يا نيرو بنشيند، سوال‌برانگيز است كه چرا چهره‌هاي سياسي و امنيتي يا دوستان و رفقاي به دور از پست مانده روساي جمهور بر مسند وزارت ورزش مي‌نشينند.
با اين اوصاف محمد شريعتمداري كه براي انتخاب وزير ورزش سرپرست شده بود، بعد از رايزني با سيدمصطفي هاشمي‌طبا كه اين روزها همه او را به شيخوخيت ورزش قبول دارند، با نامزدهاي وزارت يك به يك گفت‌وگو كرد كه از جمله آنها مي‌توان به دكتر سيدمحمد حسين رضوي، دكتر سيدنصرالله سجادي، دكتر محمود گودرزي و مهندس سعيد فائقي اشاره كرد. با اين حال شريعتمداري در مذاكراتش گفته بود: البته چهره‌هاي سياسي نيز مطرح هستند!
اعتراض‌هاي پراكنده و غيرمنسجم و رايزني‌ها گسترده با چهره‌هاي متنفذ دولت و خارج از آن نتيجه داد و با وجود گزينه‌هاي سياسي، رييس‌جمهور به خواست جامعه ورزش توجه كرد و در آخر يكشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ سيد نصرالله سجادي، مدير متخصص ورزشي كه كارش را از معلمي ورزش آغاز كرد، در كميته ملي المپيك تجربه بين‌المللي به دست آورد و به كرسي استادي دانشگاه تهران نشست را به عنوان وزير ورزش و جوانان به مجلس معرفي كرد. معرفي دكتر سجادي كه از جمله معدود چهره‌هاي دانشگاهي عملگرا است از جانب ديگري نيز مهم است.
او به عنوان نخستين وزير واقعا ورزشي اين وزارتخانه، بعد از يك دوره مديريت كوتاه و ناموفق محمد عباسي، مي‌تواند با تعيين اهداف استراتژيك، مديريت موفق و اثرگذار، سنگ بناي تداوم حضور ورزشي‌ها را بر مسند وزارت بگذارد. در كنار برنامه‌ريزي براي توسعه ورزش، دكتر سجادي كه استاد مديريت ورزشي است، مي‌تواند با تبيين ويژگي‌هاي مديريت ورزشي براي دولتمردان، سطح ورزش را به جايگاه اصلي خود برساند. حضور دكتر سيد نصرالله سجادي بر مسند وزارت ورزش در حالي كه به نظر نمي‌رسد در مجلس مشكل چنداني براي كسب راي اعتماد داشته باشد، آب سردي است بر روزهاي آتش گرفته ورزش ايران.

دسته‌هادسته‌بندی نشده