العلماء باقون، باقی همه درب و داغون

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانیآقای فاضل لنکرانی که خبر بیماریش از مدت ها پیش مطرح بود امروز ظهر در بیمارستانی در لندن دار فانی را وداع گفت. حتما همه این خبر را شنیدید. اما چیزی که خیلی جالب است اولین پیام دفتر ایشان است که متذکر بود: دفاتر ایشان دیگر وجوهات نمی گیرند. اگر به خاطرمبارکتان رجوع کنید متوجه می شوید که اولین بیانیه دفتر امام بعد از خبر فوتشان همین بود: که دفاتر امام دیگر وجوهات نمی گیرند. این نکته خود جای تامل بسیار دارد.
به هر حال ما از ایشان خاطره خوبی داریم و ایشان را روشن ضمیر و به دور از سیاست بازی می دانیم. خدایش بیامرزد. تا الان که ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه شب فوت ایشان است، هنوز هیچ خبری در سایتشان نیست و آخرین خبر مربوط به بازگشت ایشان از بیمارستان به قم است!

وزیر لجن مالی
وزیر لجن مالی ارزش های: اسکندریوزیر احمق و پخمه کابینه مهرورزی در هفته جهاد از افتتاح کارخانه ای که یک پارچه ساده خیر مقدم برای مردک زده بودند، امتناع کرد. اگر من جای مدیر آن مجموعه بودم بی شک شلوار زیرین مردک معروف به خشتک را به نشانه پرچم بر ماشینش علم می کردم. کسی نیست بگوید: بی شعور این پارچه که از تصاویر ۲۰:۳۰ نشان می داد خیلی خیلی کمتر از بنرهای تبلیغاتی احمدی نژاد است، چه جای تملق است. اگر این پارچه تملق آمیز است پس آن بنرهای ۲۰-۳۰ متری که باید احمدی نژاد را بسوزاند و کباب کند؟ پس چرا احمدی نژاد این برنامه های را لغو نمی کند؟ مردک احمق این همه هزینه که تو بر سر بیت المال گذاشتی تا با محافظین و همراهان به آن کارخانه بروی کمتر از آن تکه پارچه بود؟ می مردی و می رفتی کارت را انجام می دادی بعد انتقاد می کردی و تذکر می دادی.
فی الواقع این عمل وزی جهادوکشاورزی، چیزی جز لجن مال کردن ارزش ها نیست.

 

 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.