عزت زیرپوستی!

 عزت زر بود اگر محنت او شود شرر … هیبت و بیم شیر دان بستن او به سلسله  (مولوی)
۱.یکی به ما توضیح دهد که این عزت یعنی چه! روزی رییس جمهور ایران در اوج آرای ملت، با رویی گشاده از سوی جهانیان با نهایت احترام روبرو می شود و می رود در سازمان ملل با نقد علمی لیبرال دموکراسی آمریکایی نهیب می زند که باید بر مبنای گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها ساخت پایه های آینده را ، همه روشن خواهان جهان فریاد برآوردند که آری! چنین باید و تنها بدخواهان خارجی و کفن پوشان نورچشمی آن را نخواستند و دشنام دادند. چنین شد که  سالی در جهان و روزی در داخل را چنین نام نهادند. آن روز مردم ایران ذلیل بود آیا؟ روزی که همه جهانیان فریاد برآوردند: باید تمدن ها را بشناسیم و نه نابود، آن روز ما ذلیل بودیم و خاک بر سر! و شاید خودمان نمی دانستیم!عکس خودم، خرداد1384
اما امروز در حالی که قلندران گاوچران بی مغز آمریکایی بیشترین فشار و توهین و تحقیر را به مردم ایران تحمیل می کنند و به رییس جمهور یک ملت می گویند: تو آدم سنگدل! نماینده دیکتاتوری و تروریسم هستی! و رییس دولت در یک سخنرانی کلیشه ای می گوید: بیایید جبهه صلح و عدالت تشکیل دهیم!  آن وقت غیر از اتحاد گوریل های کومونیست کسی تره هم برای رییس دولت نهم خورد نمی کند، بازهم کفن پوشان نورچشمی سابق و دولت مندان امروز، چشم می بندند و می گویند: به به! رییس جمهور شخصیت و تیتر اول تمام رسانه های جهان است! همین! … بعله امروز در اوج عزت هستیم! و حتما! ما نمی فهمیم رایحه این عزت مندی را! این رایحه خوش عزت است که مردم تحمل می کنند تورم ۲۰ درصدی و بی کاری و صف بنزین قاچاق و کارت سوخت دزدی را! ….. و چنان فریاد آزادی سر می دهند: که مردم ما ماهواره دارند، نمی بینید! و آزادی یعنی ماهواره! و این همان آزادی ایست  که از موضع عزت مندی!!  سجده شکر بایدش.
جایی نوشتم: چیزهایی هست که داریم ولی نداریم و چیزهایی هست که نداریم ولی داریم. … ایام عزت مستدام
۲. این بازی تلخ «وطن برای تو یعنی چی؟» حسین نوروزی چنان است که ترجیح می دهم سکوت کنم. 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.