تقلید گزینشی

 

جای شما خالی در جوار حاج محمد زمردیان و آق مصطفی مومنی افطار در رستوران عروس لبنان در ابتدای خیابان شهید بهشتی بودیم. سر افطار بحثی درباره تقلید در گرفت برادر مومنی که در نوع خود پدیده ای است کم نظیر گفت: من از آقای بهجت تقلید می کنم ولی در سایر مسایل به سایر آقایان رجوع می کنم. برهان ساده و البته عقلی ای هم داشت: وقتی آدم گوش درد می گیرد می رود دکتر گوش و حلق و بینی و وقتی سردرد، می رود پیش دکتر مغز و اعصاب.

یاد تئوری حکومت اسلامی شهید بهشتی افتادم که معتقد بود: بعد از امام باید شورایی از فقها تشکیل شود، فقهایی که یک بخش متخصص هستند.
:: مناجات مجیر با نوای حاج علی قربان،  هیات عشاق الحسین، رمضان ۱۳۷۸

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.