جهاد جمعیتی

روز قدس دیروز بود اما مناسبتش داغ است و هیچگاه سرد نمی شود. یکی از روش های مبارزه و جهاد فلسطینیان علیه رژیم غاصب اسراییل، مبارزه جمعیتی است. یکی از دوستان تعریف می کرد که وقتی جمال الدوره، پدر محمد الدوره شهید خردسال فلسطینی به ایران آمده بود از وی پرسیده بودند، آرزویت چیست؟ پاسخ داده بود: دوست دارم با همسرم به حج برویم. بعد از ۵-۶ سال از وی پرسیدند چه شد رفتی؟ گفت: خدا را صد هزار بار شکر، خدا جای محمد ۴ فرزند به ما داده است، هنوز نتوانسته ایم با همسرم به حج برویم! میانگین زاد و ولد در میان یهودیان ۲.۶ کودک (۲۶ کودک برای ۱۰ زن) و در میان فلسطینیان ۴.۲ کودک (۴۲ کودک برای ۱۰ زن) می باشد.
بر اساس آمارهای رسمی فلسطین یکی از پرتراکم ترین نقاط جهان است (نسبت سرزمین و جمعیت) و تا کنون کفه فلسطینیان بیش از مهاجرین اسراییلی، اما پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰بین آنها توازن برقرار شود.
براساس گزارش های مرکز آمار فلسطین میانگین کلی بارداری در میان زنان فلسطینی در کرانه باختری از ۵.۶ در سال ۱۹۹۷ به ۴.۱ در سال ۲۰۰۳ رسیده است و در نوار غزه نیز این میزان از ۶.۹ به ۵.۸ در مدت مشابه رسیده است. برخی معتقدند علت کم شدن زادولد طی سال های اخیر در فلسطین می تواند سلاح های بیولوژیک اسراییل باشد.
به هر حال افزایش جمعیت یکی از روش های مبارزه با اشغالگران اسراییلی است که به شدت توسط فلسطینیان دنبال می شد.

پیوند مرتبط: تغییر اجباری ساختار جغرافیایی فلسطین

— آخرین عکس های  نورا سادات  حسینی در حوالی ۴۰ روزگی منتشر شد… عکس از:  پدر و مادر


 

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.