ابراز علاقه متکی به رباینده امام موسی صدر

سعد مُجبر، سفیر لیبی در تهران که استوارنامه وی پس از مدتها توسط محمود احمدی نژاد امضا شد و از اصلی ترین عوامل ربودن امام موسی صدر، رهبر ایرانی شیعیان لبنان، شنبه ۱۹ دی ماه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت دهم دیدار کرد. ایرنا


متکی بدون اشاره به نقش اولی رهبر لیبی در ربایش امام موسی صدر در ۹ شهریور ۱۳۵۷،
با تأکید ! بر ضرورت ترسیم نقشه راه برای توسعه روابط با لیبی!، برداشتن گام‌های عملی برای تحقق برنامه های همکاری براساس درک متقابل و منافع مشترک را خاطرنشان کرد و برگزاری کمیسیون مشترک را برای سامان دادن همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های نفتی، صنعتی و بازرگانی مثبت ارزیابی کرد.
سعد مجبر نیز ابراز امیدواری کرد گام‌های عملی برای تحقق همکاری‌های دو کشور مبنای تحولی جدید در مناسبات تهران ـ طرابلس شود.

هم آغوشی احمدی نژاد با مستکبران
هم آغوش با مستکبران

پیش از این عکس های دیدار و هم آغوشی محمود احمدی نژاد و جنرال دیوانه معمر قذافی واکنش های بسیاری را برانگیخته بود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده