انتخابات عراق و آرایش سیاسی جدید در خاورمیانه

در سال ۱۳۸۸ سه انتخابات مهم در منطقه برگزار شد. اولین آن، ریاست جمهوری ایران بود که با سرعتی شگفت نتایج آن شمارش شد، دومین آن انتخابات ریاست جمهوری  افغانستان بود که شمارشش بیش از ۶۰ روز طول کشید و آخرین آن در عراق بود که شمارش ۲۰ روز به درازا انجامید. در همه ی این انتخابات ها مهمترین چالش،  تقلب بود و البته منظور، شکل سازمان یافته ی آن است.

در ایران، واکنش حاکمیت به این شائبه شکل اقناعی نداشت و معترضین به روند انتخابات با روش هایی سخت و خشونت آمیز مواجه شدند و این اعتراض فتنه ی خارجی دانسته شد. در افغانستان هم به دلیل ساخت سیاسی – نژادی و قومی آن، اعتراضات راه به جایی نبرد و کاندیدای معترض داکتر عبدلله با انصراف، ریاست جمهوری مجدد حامد کرزی را رقم زد.

در آخرین انتخابات سال ۱۳۸۸ هجری شمسی، ۱۶ اسفندماه مردم عراق به پای صندوق رای رفتند. در این انتخابات هم یک جناح بحث تقلب را به صورت جدی مطرح کرد. نوری مالکی نخست وزیر مقتدر عراق که امید زیادی به پیروزی فهرستش می رفت با فاصله ۳ کرسی از ایاد علاوی عقب افتاد.  و این بار نیز او بحث تقلب را به صورت بسیار جدی بیان و تهدید کرد اگر به شبهات پاسخ داده نشود موجی از خشونت عراق را فرا می گیرد.

البته هم در عراق و هم در افغانستان، به صورت بدیهی و طبیعی و عقلی، کمیسیون انتخابات به صورت مستقل از دولت عمل می کند و نظارت ناظران بین المللی را تهدید امنیت ملی نمی دانند و چنین بود که در انتخابات عراق بیش از ۶۰۰۰ ناظر خارجی در کنار ۳۰۰۰۰ ناظر حزبی،  بر روند انتخابات نظارت کردند.

نظام دموکراسی در عراق بعد از سقوط دیکتاتوری، پارلمان تاریستی طراحی شده است و بر اساس آن فهرست پیروز به ازای هر پست سیاسی از کرسی هایش کم می شود. بدیهی است پست ها و وزارت خانه های حساس تر، ضرائب بیشتری دارند. از آن جایی که نصاب لازم برای مقام اول عراق، نخست وزیری، ۱۶۳ رای است و هیچکدام از ائتلاف های العراقیه (ایاد علاوی،۹۱ کرسی)، دولت قانون(نوری مالکی، ۸۹ کرسی) و ائتلاف ملی عراق (عمار حکیم-ابراهیم جعفری، ۷۰ کرسی)، کردستانی (جلال طالبانی-مسعود بارزانی، ۴۳ کرسی)  نمی توانند این نصاب را به دست آورند، بنابر این واضح است که دولت آینده عراق در روند ائتلاف طولانی شکل می گیرد.

به نگاهی به انتخابات دوره قبل پارلمان عراق که در آن فهرست شیعی و موئلف همیشگی آنها، کرد ها با عنوان ائتلاف عراق یک پارچه که همگی نزدیکی های زیادی به ایران داشتند و مقایسه با انتخابات اخیر، به این نتیجه می توان رسید که به جهت رشد گروه های سیاسی و افزایش منافع، بعید است گروه های سیاسی عمده شیعه (مجلس اعلا و حزب الدعوه) بار دیگر مانند قبل یکپارچه شوند . به ویژه آن که مرحوم عبدالعزیز حکیم نقش کلیدی رهبری ائتلاف را برعهده داشت و فقدان او، به وضوح در این انتخابات آشکار بود.

به هر حال برغم فضا سازی های رسانه ای و سیاسی دو طرف  انتخابات عراق واضح است که نتیجه انتخابات خیلی متفاوت از آن چه به صورت رسمی اعلام شده نیست. اگر بپذیریم که بیت شیعی در عراق، طرفدار ایران و طیف سکولار ایاد علاوی، نخست وزیر اقتدارگرای سابق، طرفدار مخالفین ایران (آمریکا و عربستان) هستند،  این نتیجه نشان دهنده آرایش سیاسی جدید در منطقه است. آرایشی که با نخست وزیری سعد حریری در لبنان آغاز شد و حال با نخست وزیری احتمالی علاوی دنبال می شود و در آن به جای تقابل گروه های ذی نفع (ایران-آمریکا-اعراب) تعامل و گفت و گو و بازی برنده-برنده می تواند شکل بگیرد.

انتخابات ۲۰۱۰ عراق به همسایگان نشان داد که می توان انتخاباتی آزاد برگزار کرد که جناح حاکم پیروز آن نباشد. در پایان این سئوال مطرح است که آیا مالکی و معترضین به نتایج انتخابات عراق با سران فتنه و انقلاب های رنگی در ارتباط هستند!!!

نتایج کامل انتخابات سال ۲۰۱۰ مجلس عراق به تفکیک استان ها و ائتلاف های پیروز

۱- بصره :
کرسی های اختصاص یافته به این استان بیست و چهار کرسی بود که ائتلاف ملی عراق به ریاست سید عمار الحکیم، هفت کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی سه کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی چهارده کرسی به دست آوردند.

۲ – میسان :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، ده کرسی بود که ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم شش کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی چهار کرسی به خود اختصاص دادند.

۳ – ذی قار :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان هجده کرسی بود که بر این اساس، ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم، نُه(۹) کرسی ، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی هشت کرسی و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی یک کرسی کسب کردند.
۴ -المثنی :

تعدادکرسی های اختصاص یافته به این استان هفت کرسی بود که ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم سه کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی چهار کرسی به خود اختصاص دادند.

۵ – القادسیه:
تعداد کرسی های اختصاص یافته برای این استان، یازده کرسی بود که ائتلاف ملی عراق ، پنج کرسی و ائتلاف العراقیه، دو کرسی و ائتلاف دولت قانون چهار کرسی به دست آورد.

۶ -نجف :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان،دوازده کرسی بود که ائتلاف ملی عراق، پنج کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی هفت کرسی به دست آورد.

۷ -صلاح الدین:
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، دوازده کرسی بود که فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، هشت کرسی، جبهه التوافق عراق، دو کرسی ، ائتلاف وحدت عراق به رهبری جواد البولانی وزیر کشور، دو کرسی.

۸ -واسط:
کرسی های اختصاص یافته به این استان، یازده کرسی بود، که ائتلاف ملی عراق، چهار کرسی، فهرست العراقیه دو کرسی و ائتلاف دولت قانون، پنج کرسی به دست آوردند.

۹ -کربلا:
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، ده کرسی بود.
ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم، سه کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی یک کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، شش کرسی به دست آوردند.

۱۰ -بابل:
تعدادکرسی های اختصاص یافته به این استان، شانزده کرسی بود.
ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم، پنج کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، سه کرسی و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی هشت کرسی به دست آوردند.

۱۱ -الانبار:
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، چهارده کرسی بود.
فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی یازده کرسی، جبهه التوافق عراق دو کرسی و ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور عراق یک کرسی به دست آوردند.

۱۲ -دیاله:
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، سیزده کرسی بود.
ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم سه کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، هشت کرسی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی یک کرسی

۱۳ -کرکوک :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، دوازده کرسی بود.
فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی شش کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی نیز شش کرسی دیگر را به خود اختصاص دادند.

۱۴ -نینوا:
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، سی و یک کرسی بود.
ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم یک کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، بیست کرسی، جبهه التوافق عراق یک کرسی و ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور عراق یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی هشت کرسی به دست آوردند.

۱۵- سلیمانیه :
تعدادکرسی های اختصاص یافته به این استان هفده کرسی بود که اتحاد اسلامی کردستان دو کرسی، گروه التغییر شش کرسی، جماعت اسلامی کردستان عراق یک کرسی و ائتلاف کردستان نیز هشت کرسی به دست آوردند.

۱۶-اربیل :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، چهارده کرسی بود که اتحاد اسلامی کردستان یک کرسی، گروه التغییر دو کرسی، جماعت اسلامی کردستان عراق یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی ده کرسی به خود اختصاص دادند.

۱۷ -دهوک :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به این استان، ده کرسی بود که اتحاد اسلامی کردستان یک کرسی و ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی نُه(۹) کرسی به دست آوردند.

۱۸ -بغداد :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به پایتخت عراق، شصت و هشت کرسی بود که بر این اساس، ائتلاف ملی عراق به ریاست سید عمار الحکیم هفده کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی بیست و چهار کرسی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی بیست و شش کرسی و جبهه التوافق عراق هم یک کرسی به دست آوردند.

اقلیت ها :
تعداد کرسی های اختصاص یافته به اقلیتها به این شرح است :
ایزیدیها یک کرسی، شبکی ها یک کرسی، صابئین یک کرسی و مسیحیان هم پنج کرسی به دست آوردند.
کرسی های علی البدل :
تعداد کرسی های علی البدل هفت کرسی بود که در میان گروه های پیروز به این شرح توزیع شد :
ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم، دو کرسی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی دو کرسی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی دو کرسی و ائتلاف کردستان یک کرسی کسب کردند.
قاسم العبودی سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد .
اسامی نمایندگان کرسی های علی البدل پس از تائید دادگاه فدرال اعلام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق گفت نتایج انتخابات از طریق چندین سازوکار مورد بازنگری قرار گرفت.
وی افزود : آرای چند حوزه انتخاباتی به سبب درست بودن شکایتها، باطل اعلام شد.

العبودی تاکید کرد : مدت اعتراض به نتایج نهایی انتخابات، سه روز است که از فردا آغاز می شود.

ائتلاف ها
به این ترتیب نتایج نهایی دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم صدام به این شرح است :
۱- فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق، نود و یک کرسی .
۲- ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق هشتاد و نُه کرسی.
۳- ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمارالحکیم ، هفتاد کرسی .
۴- ائتلاف کردستان چهل و سه کرسی .
۵ – فهرست تغییر هشت کرسی .
۶- جبهه التوافق، شش کرسی .
۷-ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور، چهار کرسی.
۸ -اتحاد اسلامی کردستان چهار کرسی .
۹ -جماعت اسلامی کردستان دو کرسی .
۱۰ – اقلیت ها، هشت کرسی.
به گزارش ایسکانیوز نوری المالکی نخست وزیر عراق این نتایج را به طور رسمی به عنوان نتایج نهایی قبول نکرده و گفت که شمارش آرا نیاز به بررسی بیشتری دارد.
براساس نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست‌وزیر سابق عراق بیشترین کرسی را در این انتخابات به دست آورد.
مقامات کمیسیون انتخاباتی عراق اعلام کردند: فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست‌وزیر اسبق این کشور نیز ۹۱ کرسی در شورای ۳۲۵ عضوی نمایندگان این کشور به دست آورد.
این در حالی است که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست‌وزیر فعلی عراق، ۸۹ کرسی به دست آورده است.
همچنین مقامات انتخاباتی عراق تصریح کردند که ائتلاف ملی عراق به ریاست سیدعمار الحکیم ۷۰ کرسی و ائتلاف کردستان نیز ۴۳ کرسی به دست آورده است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده