احمدی نژاد و مسئله حجاب

احمدی نژاد در مصاحبه زنده تلویزیونی  درباره بحث هایی همچون گشت نسبت و جریمه های چند صد هزارتومانی برای انواع تخلفات مثل پوشش و عکس و فیلم گرفتن از افراد به اصطلاح بدحجاب و… گفت: اینها هیچ ربطی به دولت ندارد و دولت در این مسایل دخالتی ندارد؛ ما اینها را توهین می دانیم که از یک زن و مرد در خیابان سئوال شود که نسبت شما چیست، کسی حق ندارد این گونه سئوال کند.این به معنای آن نیست که ما نابسامانی های اجتماعی را نمی بینیم و نباید اصلاح کنیم، می گویم این روش ها درست نیست. برخی هستند تا اسم زن می آید ناراحت می شوند آنها باید خودشان را درست کنند، نابسامانی های اخلاقی که پیش می آید همه مقصر هستند، چه کسی گفته که خانم ها مقصرند، اندیشه ای غلط در ذهن یک عده هست باید این اندیشه را بیرون کنیم و آنها خودشان را اصلاح کنند؛ امام عزیز ما تعابیر زیادی داشت و می گفتند شما خودت را کنترل و اصلاح و درست نگاه کن

دسته‌هادسته‌بندی نشده