تیتریکاتور: گشت حقوق شهروندی

محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان گفت: سردار رادان و سردار ساجدی‌نیا در مورد چرایی حذف گشت‌های ارشاد، مدعی شدند بر اساس دستورات مقامات مجبور شده‌اند تا گشت ارشاد را جمع کنند و نام آن را به گشت حقوق شهروندی تغییر دهند.

با این تحول شگرف و بنیادی پیش بینی می شود زین پس شاهد این گفتمان باشیم:

خواهرم! رعایت حقوق شهروندی نشانه شخصیت شماست
حقوق شهروندی، از اون چیزا نیست که ممه بتونه ببردش، ما همیشه به فکر شما هستیم
حقوق شهروندی پول نفت نیست که بتوان آن را فراموش کرد
از ارایه خدمات به کسانی که حقوق شهروندی نامناسب دارند، معذوریم
یک افسر پلیس پشت بلندگوی ماشین: آهای! خانم! حقوق شهروندیت به شدت تبرج زاست
همان پلیس: یا حقوق شهروندیتو بپوشون یا میایم می پوشونیمش!
حقوق شهروندی شما به شدت  تحریک کننده است
حقوق شهروندی شما، حقوق شهروندی ما را بالا می برد! در حفظ آن کوشا باشید

دسته‌هادسته‌بندی نشده