چه کربلاست…

چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند
فلک به ناله ملک در خروش می آید
چه کربلاست کز آن بوی سیب می آید
صدای ناله ی مردی غریب می آید
چه کربلاست که سقای آن شده بیدست
عدو ز کینه سرش با عمود کین بشکست
چه کربلاست  که بوی عبیر می آید
صدای کودک نا خورده شیر می آید
چه کربلاست که آبش به قیمت جان است
به گوش جان همه جا ناله های طفلان است
چه کربلاست  از آن ناله رباب(س) آید
صدای ناله لالا علی بخواب آید
جواب طفلک شش ماه داده شد باتیر
عد و به تیر جفا  داده بود اورا شیر
مگر به کرببلا آب قیمت جان است
چرا نگفته کسی این حسین(س) مهمان است
چرا نگفته کسی آب مهر مادر اوست
برای چیست که عطشان علی اصغر(س) اوست
چرا به تشنه لبان هیچ کس جواب نداد
به کام تشنه شان یک دو جرعه آب نداد
چه کربلاست علی اکبر(س) اربا اربا شد
شهید کینه به پیش دو چشم بابا شد

خورشید
باصدای امین تارخ
با نوای امیرحسین مدرس

با اشعاری از   نیر تبریزی، علی انسانی، غلام رضا سازگار، طلوعی گیلانی، محمدرضا سهرابی نژاد،عارف بجنوردی، خاشع
تنظیم ارکستر: علی رضا صالحی نژاد

دسته‌هادسته‌بندی نشده