شيعه در تاريخ ايران

شيعه در تاريخ ايران
شيعه چه مي گويد و چه مي خواهد؟

دكتر سيدرضا نيازمند
انتشارات حكايت قلم ايران
چاپ اول:۱۳۸۳
۶۸۴ صفحه
ISBN: 964-5925-63-0

با آق مصطفاي بهمن آبادي صحبت مي كرديم كه گفت فلاني كتابي را خواندم كه خوب است بخوانيش.اجابت كردن و به عاريت گرفتم و مطالعه كردم.
كتاب جالبي است از لحاظ تاريخي به ويژه تا  انقلاب اسلامي. در دوره بعد از انقلاب اسلامي، كتاب تهي مي شود و ظاهرا هم بندي! در كل نثر خوبي دارد و خواندش توصيه مي شود. همچنين ضمائم كتاب هم جالب است.
از ديگر نكات برجسته كتاب شرح تاريخي و نه سياسي مشروطيت است كه مستندات خوبي دارد و البته غلط ديكته اي و نگارشي فراوان.

دیدگاهتان را بنویسید