درباره

رسانه بخش جذابی از زندگی من است. از دوره ی کودکی و نوجوانی که خبرنگار آفتاب‌گردان شدم و بعدتر که خبرنگار  IT جهان اقتصاد شدم، و بعدتر که نخستین سایت رسمی دوره ی اول لیگ حرفه ای فوتبال ایران را تاسیس کردم و بعدش خبرگزاری ورزش ایران را.

حالا با گذشت حدود ۲۰ سال فعالیت رسانه ای در روزنامه، سایت و خبرگزاری، رسانه با وجود همه ی تغییرات فنی و اجتماعی اش؛ جذاب تر از همیشه است برایم.

سیدصادق حسینی

سابقه صادق مدیا

۱۳۸۱: صادق مدیا در پرشین بلاگ

تیر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶: صادق مدیا در بلاگفا

تیر ۱۳۸۵ تا کنون در دامین های صادق مدیا

دیدگاهتان را بنویسید