مناظره الله بختکی الیاس نادران

۱. دیروز خیلی بی حوصله و خسته  بخش پایانی گفت و گوی شبانگاهی شبکه دو را دیدم: مناظره دکتر عبده تبریزی و الیاس نادران. مناظره ای پیرامون نامه ۵۷ اقتصاد دادن! نکته از اولین نکات جالب این که نادران گفت: … البته من متن کامل نامه را نخواندم ولی در این بخش …. !! در بخشی که دکتر عبده در پاسخ به ادعاها و انتقادات سیاسی نادران آمارهای رسمی بانک مرکزی را ارایه می داد، نادران با گفتن  واسلاما! وا محمدا! و تورما! سعی در برهم زدن تمرکز عبده داشت و با سفسطه می خواست ذهن مخاطب را آشفته کند.  البته دور از ذهن هم نیست که این آقایان بتوانند منطقی فکر کنند و عمل!¼br> بازتاب: پاسخ به منتقدان دولت به سبک همسر الهام  راستی این بار زن الهام پاچه ضرغامی را گرفته است: ضرغامی با هضم در “فرهنگ برره” کودتای ضدملی را نه با شجاعت؟! کودتاگران ۲۸ مرداد، بلکه با روش “بازی شطرنج برره‌ای” دنبال می‌کند.Š

۲. طرح امنیت اجتماعی ناجا به پارک ها رسید. در این که برخی از پارک ها نا امن هستند شکی نیست، جامعه ای که امنیت آن فقط با حضور ظاهری پلیس حفظ می شود، جامعه ای پلیسی و نا امن است و هیچگاه امنیت در آن تامین نخواهد شد. البته هرچند این تدبیر با سیاست های دولت هماهنگ است. مثل گوجه فرهنگی و سیب زمینی و میوه و … که هرجا مشکل بود اولین فکر که به ذهن آقایان می رسد، واردات است. در این سو هم هرجا احساس ناامنی شد بلافاصله پلیس تزریق می شود. به همین راحتی! چند وقت پیش که سفری به بلاد فرنگ داشتیم در حدود ۱۴ روز و ۳-۴ کشور را دیدم، این همه پلیس ندیدم که از زمان اجرای این طرح ارتقا اجتماعی در تهران دیدم. به نظر شما چند وقت دیگر تعریف ایران از امنیت ارتقا می یابد؟

۲.۵. ماجرای آن زن کتک خورده در میدان ۷تیر که با کمک مردم از دست پلیس نجات یافت را که یادتان است مشخص شد که در آن داستان آن زن مجرم بوده است! برای همین مورد مهرورزی قرار گرفت و اگر مردم نرسیده بودند چه بسا که از شدت مهرورزی جان به عزراییل داده بود.  فیلم ماجرا

۲.۷. راستی از ماشین ریش تراش کوی دانشگاه چه خبر؟ پیدا شد؟

تحریریه هاتف

۳. سوم تیر هم که بخشی از تاریخ معاصر ایران است گذشت و آب هم از آب تکان نخورد. در آن ایام که یادش به شر، من در هاتف بودم و با کمک محمد گلزاری  سایت را اداره می کردیم و آن سو تر حاج محمدزمردیان و میثم  زمان آبادی انتخاب ۹ را. ذکر خاطرات آن ایام نه در حوصله من است و نه برای شما جذاب، اما از باب یاد آوری نمای سایت آن روز را می گذارم.

۴. ماجرای عکس های جدید خاتمی  و زنان هم داستان ملال آوری شده است تا اصولگرایان ناکارامد، فضا را آشوب زده کنند. اما اگر من جای سیدمحمد خاتمی بودم در این خصوص سکوت پیشه می کردم تا بهانه به دست مخالفین نداده باشم.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.