معاشقه تحمیلی

معاشقه تحمیلی
منبع: آگهی های همیشه جذاب و خواندنی روزنامه ایران. راستی مدیونید فکر کنید که طرف می خواسته خودش را به اون طرف با چسب بچسبونه ها!!

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.