اسب حیوان نجیبی است!

۱. ایام پر از شادی و برکت ماه شعبان و میلاد حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع)، حضرت عباس و سیدالساجدین امام سجاد (ع) مبارک باشد. جای شما خالی شب سوم شعبان عشاق الحسین بودیم و آقای دانشمند منبری خوش منبر سخنران آن بود. هرچند که موضوع منبری که انتخاب کرده بود ربطی به مباحث مطروحه نداشت! دانشمند گفت در قرآن ۲ جور خنده داریم: خنده مشروع و غیر مشروع! و از آنجایی که ما زیادی خنده مشرع می کنیم مانند سایرین تنها به ذکر انواع خنده غیر مشروع پرداخت که هیچ ربطی به خنده نداشت. البته به دلیل شروع با تاخیر ۲ آمدن وی همه چیز با فرمت MP3 اجرا شد و ما از صدای حاج علی آقای قربان بی نصیب ماندیم.

اسب حیوان نجیبی است!
۲. چهارشنبه گذشته جای شما خالی با دوستان رفتیم اسب سواری که واقعاً لذت بردم و برای بیش از ۲ ساعت سواری کردم و اگر نبود ورزش مرتب یقیناً تا ۳-۴ روز نمی توانستم از جایم بلند شوم چون سواری کاری می کند که از فرق سر تا نوک پا بدن چنان کوبیده می شود که تا چندوقت با دیدن کباب کوبیده اشک می ریزی. با این حال سفارش اکید می کنم که برای یک بار هم شده سواری کنید. بعد از سواری متوجه شدم که قدما چه سختی می کشیدند. فکر کنید ۲۰-۲۵ کیلو زره و سپر و شمشیر حمل کنید و مهارو افسار اسب را هم گرفته باشی،تازه هم باید شمشیر بزنی و هم باید سپر بگیری. واقعاً کار سختی بود.

۳. جمعه فیلم پاداش سکوت را دیدم و عجب فیلم مزخرفی بود. حیف هزینه ای  که برای این فیلم شد. داستان فیلم بسیار آرام و کش دار بود و بازی ها متوسط. اگر در ابتدای ردیف نشسته بودم حتما از سالن بیرون می رفتم. آخر فیلم هم متوجه نشدیم که این داستان چه ربطی به پاداش و سکوت و پاداش سکوت داشت. من اگر جای میری بودم این فیلمنامه را یک فیلم کوتاه ۷ دقیقه با تاکید بر جلوه های ویژه ای که علاء الدین پژهان ایجاد کرده بود می ساختم.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.