ماه رمضان

واقعاً این دستگاه های تبلیغاتی حکومت را هیچ جور نمی توان درک کرد. گاهی برای مناسبتی که مدت ها تا رسیدن آن زمان است همه جا را پر می کنند و درودیوار را بهم می دوزند که آی: حق مسلم است و چه که نیست. گاهی هم یاد هندوستان می کنند و بعد از چندین سال یادشان می افتد که ای بابا: مرحوم طالقانی ابوذر زمان بود! و حتما هم همه این کارها را برای رضای خدا می کنند و لاغیر. در حالی که تلیویزیون های عربی از ۳ ماه پیش به تبلیغ سریال های ماه رمضان اقدام کرده اند، دستگاه تبلیغاتی ایران تا ۳ روز مانده به رمضان هیچ یادی هم از این ماه نکرده بود و تازه تیزر برنامه های عموما و اصولا صدمن یک غاز را روی آنتن برده اند.
به هر حال ماه رمضان ایرانی هم طبق معمول سال های بعد از فوت  امام با انواع و اقسام روزهای شک آور و روزه های شک آور از راه رسید و بانگ نمایندگان مراجع بلند که ما جمعه را عید اعلام می کنیم! و برخی دیگر پنج شنبه را! جالب این که داستان ماه دیدن فقط در ایران این همه کش و قوس دارد و حتی در مملکت شیعه عراق هم از این شل کن سفت کن ها خبری نیست!�

رمضان در سایت تبیان (۱۳۸۵) Ramadan, Month of Generosity… About Fast 

دسته‌هادسته‌بندی نشده