شناختی؟ شناختم ترا ای مهربان ترین مهربانان

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی
نروم جز به همان ره که توام راهنمائی
بری از رنج و گدازی ، بری از درد نیازی
بری از بیم و امیدی بری از چون و چرائی
همه درگاه تو جویم ، همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که بتوحید سزائی
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو نماینده ی فضلی تو سزاوار ثنائی
همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و سخائی
لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهائی … حکیم سنایی

دعای عرفه با سخنرانی دکتر ناصر مهدوی و همراهی حسام الدین سراج. پن شنبه ۲۹/۹/۸۶ ساعت ۱۴:۳۰ حسینیه ارشاد
متن کامل دعای عرفه همراه با ترجمه

پیشاپیش عیدقربان را تبریک می گویم. امیدوارم که به سلامتی و صحت شما رو ببینم.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.