گپی با دکتر تکمیل همایون

در جایی به سخنان دکتر ناصر تکمیل همایون (۱۳۱۵متولد ه.ش) گوش می دادم؛ جالب بود که دوشنبه گذشته ۱۰ دیماه روزنامه اعتماد ملی در صفحات داخلی اش مطلبی از وی زده بود عکس دیگری را. قبل از سخنرانی یادی از این نکته کردم و خندیدم با هم.

دکتر که از مخالفین کتاب سوزی های گسترده توسط اعراب است می گفت: هرگاه نهاد حکومت گفتمان لات مآبی در پیش بگیرد، نهادهای اجتماعی نیز لات منشی در پیش می گیرند و جامعه از لوطی گری دور می شود و ازهم می پاشد. وی در خاطراتش از مرحوم دکتر مصدق، می گفت: آن دولت اخلاقی ترین دولت بود …… اولین زندانم یکسال قبل از کودتای ۲۸مرداد بود…. آخرین زندانم هم بعد در سال های اوایل انقلاب… تنها اتهامی هم بر من ثابت شد، مخفی کردن بختیار بود که به آقای محمدی گیلانی گفتم من با ایشان دوستی دیرینه داشته ام و ۱۵-۲۰ سال در فرانسه با هم دوست بودیم. اگر شما هم جای من بودید همین کار را می کردید… حال اگر من را اعدام کنید، نخواهند گفت تکمیل همایون اعدام شد می گویند اخلاق و دوستی و رفاقت اعدام شد…

دکتر تکمیل همایون گفت: متولد قزوینی هستم؛ که همانا باب الجنه است …  ایشان با حرارتی خواست گفت: من درباره مرگ سه نفر نمی توانم قسم یاد کنم. اول دکتر شریعتی دوم جلال آل احمد و سوم غلامرضا تختی.  … اطلاح طلبان اگر دور آقای خاتمی جمع شوند پیروز می شوند… به دکتر گفتم: باید خاطرات شفاهی بنویسی (مکتوب کنی) خندید و گفت: هنوز که جوانم هروقت پیر شدم از این کارها می کنم.
پیوندهای مرتبط: دکتر ناصر تکمیل همایون ؛ اقوام و پاره فرهنگ‌ها در چالش‌با فرهنگ رسمی ‌- جواد ماهزاده (اعتماد ملی) احساس ناسیونالیسم ایرانی (اعتماد ملی)

:: با تاکسی می آمدم که زیر داشبورد همشهری مسافر را دیدم. با هیجان از راننده پرسیدم: شما همشهری مسافر می خوانید؟ داشتم خودم را برای سئوال های بعدی آماده می کردم که گفت: نه آقا جون، هوا برفی برای پاک کردن شیشه استفاده می کنم. کاغذش خوبه… آن قدر خندم گرفته بود که راننده چپ چپ نگاه می کرد. این همه دوستان زحمت می کشند مطلب تهیه می کنند اونوقت مهمان شیشه های تاکسی می شود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده