چراغ به خانه، به مسجد حرام است؛ رییس جمهور

 ۱. هرچند که از فلسطینی های عمدتا وهابی متوقع و پروو و تنبل، دل خوشی نداریم اما بالاخره فلسطین از آرمان های امام و مسئله اول جهان اسلام است که قابل چشم پوشی هم نیست، این که واضح و مبرهن است، هچ! اما واقعاً سرعت العمل دستگاه دیپلماسی در این قضیه جای تقدیر دارد خصوصا این که در همان روزهای اول حضرت رییس جمهور تماس تلفنی با قطر، عربستان و فلان  و فلان جا گرفت: وا مصیبتا! وا فلسطینا! کشتند و کردند قطع و چنین و چنان!�
فقط یک نکته! رییس جمهورا! ای مهرورزترین مهرورزان، چرا آن هنگام که ترکمن ها گاز قطع کردند و کودکان و نوزادان و مردم بی دفاع ایران از سرما می مردند خودت و دستگاه دیپلماسی ات این همه سرعت عمل نداشت! چرا امروز که به فکر فلسطینیان هستی، به فکر مردم از سرما یخ زده ات نبودی! یعنی واقعا از عزت ایران کم می شد که ترکمن باشی زنگ بزنی!… به هر حال چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

:: آخرین گزارش های تصویری از غزه: Yahoo Photo from Gaza

۲. انتخابات بکام!
نمی دانم این دوستان اصلاح طلب در چه فکری بودند و حیال می کردند چه چیزی از آن دولت تا این دولت تغییر کرده بود که حال می گویند: رد صلاحیت ها گسترده است. به عزیزی گفتم: آن موقع که آقای خاتمی، رییس جمهوری بود و مجلس در دامان اصلاح طلبان، شورای نگهبان آن کرد که دیدید، حال که دیگر همه در آغوش یکدیگرند چه خیالی کرده بودید که حال پریشان شده اید! وقتی این ترکیب دولت و مجلس مندی مورد قبول است تلاش زیاد نکنید، همین سهم فراکسیون اقلیت هم از سر اصلاح طلبان زیاد است!! به هر حال انتخابات بکام است.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.