صادق در بام جهان؛ هیمالیا

چندی است در گستره  فلسفی بودا و هندو به سر می بریم در کاتماندو پایتخت نپال. نپال کشوری است زیبا و سرسبز که  هویتی غیر از هویت هندی ندارد. هرچند کمی زبان و خطشان تفاوت می کند اما آن قدر که راج کاپور اینجا معروف است اولین رییس جمهورش که دیروز انتخاب شد نیست! زندگی، بهداشت، زیرساخت ها نپال را بیشتر شبیه یکی از کَلاها یا آباد های شمال ایران کرده است: مثلا پاشا کلا دشت سر.

هر چقدر غذاهایی بی خودی دارد، مردم خوب و خونگرم و مهمانواز و ساده ای دارد که به شکر خدا هنوز فلسفه زندگی مدرن در آنها تاثیر نگذاشته است. از سوی دیگر مردمی دارد به غایت دیندار و پایبند و آیین مذهبی. به عبارت دیگر  هر چقدر طبیعت بکرتر، مردم نیز هم

شهید بهشتی و مبانی عقلانی حکومت اسلامی: مردم ناظر با حکومت
بحثی را داریم در اندیشه سیاسی غرب با عنوان « بی طرفی حکومت » . منظور این است که حکومت باید در قبال مفاهیم و الگوهای سعادتمندانه خنثی باشد یعنی تصمیم گیری هایی که حاصل کار حکومت است نشان از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه در خود نداشته باشد. به خاطر این که در سنت لیبرالی اساساً این طور بحث می شود که بحث درباره زندگی سعادتمندانه باید به حوزه خصوصی احاله داده شود. در آن سنت ما یک  بی طرفی فرآیندی و روندی داریم و یک بی طرفی در نتایج.
بخشی از مقدمه سخنرانی دکتر بهشتی پیرامون اندیشه سیاسی شهید دکتر بهشتی در مبانی حکومت اسلامی، جالب ترین بخش مطلب آن جاست که دکتر بر شورای رهبری تاکید دارد و مشروعیت حکومت اسلامی برخواسته از رای مردم می داند. مقاله در اعتماد ملی با عنوان مبانی عقلانی مشروعیت حکومت منتشر شده.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.