هویت جدید اعراب

چند وقتی است موج جدیدی از تبلیغات علیه تشیع با سخنان قرضاوی مفتی ساکن قطر شروع شده است و رسانه های غرض ورز نیز به انتشار آن پرداخته اند.
در اوج این رسانه ها، العربیه قرار دارد. رسانه ای که با سرمایه گذاری عربستان (مالک لعربیه  شاهزاده بن نایف – از برادران تنی فهد- صاحب مرکز رسانه ای خاورمیانه ) اداره می شود بیشترین حملات و تهمت ها را به ایران و تشیع وارد می کند که دلیل آن روشن است. حاکمان مرتجع و متحجر عرب، نمی خواهند واقعیت های روز جهان عرب و خاورمیانه را ببینند و باور کنند. همان حاکمانی که در اوج جنگ ۳۳ روزه لبنان به اسراییل کمک می کردند نمی توانند باور کنند که مقاومت چنین جانانه بایستد. حاکمانی که پیشتر زمانی با شنیدن صدای اسراییل به دنبال هر مفری می گشتند. از سوی دیگر واقعیت عراق و حضور قدرتمند مردم و شیعیان در ساخت سیاسی، به مذاق این حاکمان اصلا خوش نمی آید و با حمایت از گروه های ارهابی و تروریستی سعی در برهم زدن این ساختار دارند.

اما فراتر از همه اینها، این حاکمان چشم خود را بر روی واقعیت دیگری بسته اند و آن: هویت جدید است. هویتی که دیگر با کانال های رقص mbc و art تعریف نمی شود. هویتی که در آن ایستادگی و مقاومت ارزش است نه سرعت چرخش کمر در دقیقه! این واقعیتی است که حکام مترجع عرب نمی خواهند و برای همین به همه چیز دست می زنند تا آن را پنهان کنند. از اتهام ها و دروغ های قرضاوی و ایادی وهابیون تا حمله های سیاسی و مذاکره با اسراییل برای حمله مجدد به حزب الله، همه به این دلیل است که این هویت از بین برود که به یاری خدا، تقویت می شود.

پیوند مرتبط: خشم قرضاوی ناشی از تشیع پسر اوست انفجار در درمشق و اتهام های العربیه: … نتیجه ی بسط تشیع درسوریه

دسته‌هادسته‌بندی نشده