سقوط اخلاقی حاکمان

مسئله مدرک تقلبی و جعل عنوان کردان و پافشاری در ماندن بر مسند وزارت آنجا که چک های ۵۰ میلیون ریالی رشوه به نمایندگاه عیان گشت، پیامی در خود داشت بس بزرگ و خطرناک.

پیامی که با در کنار هم گذاشتن عوامفریبی ها و دروغ گویی و آمارهای ناروا، متبادر می شود چیزی نیست، جز سقوط اخلاقی حاکمان وقت.

مردم به یاد دارند که آقای جوادی آملی در واکنش به هاله نور گفت: دروغ نگویید حتی به بچه! حضرات دولتی گفتند: نه! نه! کدام هاله و کدام نور و کدام آیت الله و بعدها که مرحوم سایت  بازتاب فیلم آن را منتشر کرد گفتند: دروغ است و ساختگی!

سئوال  این است که اصول دولت اصولگرا چیست؟  و این اصول چه تفاوتی با ارزش های اخلاقی در ایران بعد از انقلاب دارد؟

برای این دولت، ارزش، حفظ دولت است به هر وسیله. چه آنجا که برای مخاطب طبقه روحانی از هاله نور و واقعه عاشورا مایه می گذارند، چه آنجا که برای حفظ حلقه خود، مدرک جعل می کنند، دروغ می گویند و آمار غلط می دهند و چه آنجا که از رهبری مایه می گذارند.

این موارد بی اخلاقی و بی اصولی بیش از هرچیز نشان دهنده خطر بزرگیست که جمهوری اسلامی را تهدید می کند؛ سقوط اخلاقی!

اگر حاکمان امروز بی اخلاقی ها مردمان غیر خودی را منتسب به خارج می کردند حال چه پاسخی به بداخلاقی های خود دارند؟
چه کسی می گوید:
که گرانی شده است!
دوره ی ارزانیست!!
چه شرافت ارزان! تن عریان ارزان!
آبرو قیمت یک تکه نان
و دورغ از همه چیز ارزان تر
وچه تخفیف بزرگی خورده،
قیمت هر انسان…
(sms از آق مصطفی)

—————-
خواندنی: خاطرات اولین روز زندان کرباسچی:پنج شنبه ۱۶/۲/۷۸ ، شهروند امروز: …آقای نوری گفت که در سالگرد رحلت امام خمینی قرار است بعد از ۳۶ سال خدمت به امام خمینی زندان بروم… اقتصاد زندان دست بچه‌های مرتبت با مؤتلفه است و مغازه‌ها به ریاست آقای رفیقدوست!

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.