مخاطب کیست؟

ما باید مردم را در سطح مطلوب و متوسط  تامین کنیم، نه یک زندگی ریاضت‌کشانه. ما امکان تامین مردم در حد متوسط را داریم، نه به عنوان صدقه‌خوری و گداپروری، بلکه باید انسان‌هایی بسازیم که روی پای خود درس بخوانند، کار کنند و خود را تامین کنند… ما نمی‌توانیم دگم و متحجر بمانیم. باید نیروهای عظیم به ویژه در بخش خصوصی و حتی در بخش دولتی را به حرکت درآوریم، اما می‌بینید که این امر چقدر در این چند سال محقق شده است…. بخشی از سخنان هاشمی رفسنجانی درهمایش بین المللی ایران ۱۴۰۴.

مخاطب این انتقادها، قطعاً ، ما مردم نیستیم چرا که با وجود داشتن چنین دغدغه هایی، کاری از دستمان بر نمی آید که بتوانیم روال را تصحیح کنیم و دلسوزیمان عملا بیفایده است.

مخاطب این سخنان و انتقادها کیست؟ این مخاطب قطعا در میان مدیران کنونی اجرایی نیستند چرا که آنها ارداتی به هاشمی ندارند و اعتنایی به وی نمی کنند.

مخاطب این پیام نخبگان سیاسی هم نیستند چرا که آنها خود به این امور واقف هستند، نخبگان اقتصادی، علمی و فرهنگی هم که هکذا!

این مخاطب حتماً در میان هیات دولت هم یافت نمی شود چون گوش و امیدی  برای شنیدن نیست!
شما بگویید مخاطب این انتقادها کیست؟

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.