خاتمی آمد

اخبار بیشتر در یاری:    http://www.yaarinews.com    متن کامل صحبت های خاتمی   گزارش تصویری    فایل صوتی اعلام حضور     بازتاب خبر   پیام های خواندنی مردم در واکنش به نامزدی خاتمی

حضور خاتمی مغتنم است و مبارک . امیدوارم که اشتباهات و خطاهای دوره ی اول را مرتکب نشود و با  تجریه گرانسنگ دوره دوم و افتخار آمیز خود بتواند با جدیت و قاطعیت مملکت را از این چالش ها برهاند. حضور خاتمی در این دوره از رقابت ها، بدون شک جذاب ترین و تاریخی ترین رقابت سیاسی و مردم سالاری را در تاریخ معاصر پدید خواهد آورد.  صمیمانه آرزو می کنیم که در این دوره، اطراف ایشان از نیروهای بی فایده و انحصارطلب مشارکت خالی باشد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده