سلام بر بانوی پهلو شکسته

هیات عشاق الحسین برگزار می کند: روضه شهادت حضرت صدیقه طاهره، ام ابیها حضرت زهرا (س) از چهارشنبه۱۶/۲/۸۸به مدت پنج شب  �
مداح :حاج علی قربانی     خیابان ۱۷ شهریور ایستگاه ناصری خیابان آشتیانی ها حسینیه شهید اعتماد سعید

دسته‌هادسته‌بندی نشده