سلام بر مادر پهلو شکسته

هیات عشاق الحسین، خیابان ۱۷شهریورنرسیده به میدان خراسان بلوار قیام روبروی مسجد حوری حسینیه حضرت زهرا، مداح: حاج علی قربان. پنج شنبه صبح: حسینیه مرحوم علوی تهرانی، ساعت ۱۰ صبح سخنران حجت السلام علوی تهرانی، مداح محمود کریمی، نشانی: خیابان کارگر شمالی، پشت مسجد حضرت امیر
طرح: سید صادق حسینی

دسته‌هادسته‌بندی نشده