هشتاد و یکمین سال تولد امام موسی صدر و بیستمین سال رحلت امام خمینی

اول. خرداد و به ویژه نیمه ی آن همواره در گذر تاریخ برای ایرانیان پرحادثه بوده است: ۱۴ خرداد ۱۳۰۷  تولد امام موسی صدر، ۱۵ خرداد ۴۲ سرآغاز انقلاب و ۱۴ خرداد ۶۸ رحلت امام.   منبع: خاطرات ۳ جلدی دکتر صادق طباطبایی

دوم. دردناک است که به فاصله ۲۰ سال از رحلت حضرت امام، این بار خط تحجر و قشری گری، گستاخی را به جایی رسانده که مدعی است خط انحراف از دوران جنگ آغاز شد.  احمدی نژاد که خود را نوکر مردم می داند با نادیده گرفتن رهبری امام ادعا کرد: از اواسط زمان جنگ یک انـحـراف در سـیـسـتـم دولتی و حکومتی ایران شکل گرفت و رفته رفته زاویه‌اش از مـسـیر انقلاب بیشتر شد و آن هم وقتی بود که گروهی از مدیران و اصحاب قدرت، خود را جدای از مردم و تافته‌جدا بافته دانستند و به جای آنکه دوران مسئولیت خود را فـرصـت انـجام وظیفه بدانند، فرصتی شخصی و گروهی پنداشته و فرصتی برای کـسـب ثـروت تلقی کردند.

چنین است شاگردان آیت اللهی که یک مورد حمایت از انقلاب را چه پیش از آن و چه در دوران رهبری امام خمینی نداشت، امروز مدعی است که خط انحراف از زمان امام آغاز شده است. به عبارت دیگر تمام ارکان و شخصیت های نظام از آقای خامنه ای و هاشمی و نمایندگان مردم و اعضای خبرگان و خود مردم کور بودند و ذی شعور آن وقت حضرت آقای احمدی نژاد و اعوان و انصارش چنان بلوغ سیاسی داشتند که خط انحراف را دیده اند. چه ارزان دروغ چه فروان ریا چه بی ارزش عقل این است دوران احمدی

سوم. تجمع ۱۰۰ هزار نفری حامیان میرحسین موسوییک شنبه ۱۷ خردادماه، استادیون ۱۰۰ نفری آزادی تهران، با حضور سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی

دسته‌هادسته‌بندی نشده