اندر حکایت غلام و گوسفند

گویند غلامی، گوسفندان اربابی را هر روز به چرا می برد.  با گذشت ایام هوس غلام را غالب شد و گوسفندان را غصب کرد. ارباب شکایت نزد قاضی برد. غلام که وصف قاضی شنیده بود نزد وی رفت و حقیقت را گفت و چاره ای خواست برای پس ندادن گوسفندان.

قاضی گفت نیمی از گوسفندان مال من؟ غلام پذیرفت. قاضی گفت: در دادگاه خود را به کنگی بزن و هر سئوالی پرسیدم بگو: بع بببع بع! غلام چنان کرد و در پاسخ به هر سئوال قاضی جواب داد: بع! ببببع! قاضی دادگاه هم حکم به نفع غلام و ضرر ارباب کرد.

فردای آن روز، قاضی پی غلام فرستاد.  وقتی قاضی و غلام همدیگر را دیدند، قاضی طلب نیمی از گوسفندان را کرد و از غلام پاسخ شنید: بعععععععع! بع! بع

مراسم تفهیم و انتصاب احمدی نژاد دوشنبه ۱۲ مرداد ۸۸ در تنهایی و محاصره ی کامل و در حضور کارگزاران جدید نظام: افشن قطبی! محمد مایلی کهن، قوی ترین باربلند کن جهان حسین رضا زاده، مهدی تاج! احمد نجفی، جهانگیر الماسی واحدی مجری صبح بخبر ایران کاهن اعظم معبد آمون، محمد رضا شریفی نیا، ولید معروف، و جمعی از خوانندگان پاپ و بدون حضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مهمترین مجلس جمهوری اسلامی یعنی خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید حسن خمینی و سایر اعضای خانواده حضرت امام، سید محمد خاتمی، علمای معظم و سایر فعالین سیاسی که در زندان هستند و نیستند، برگزار شد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.