احیاء جنبش صدریه / ۱۱۳۲۲ روز از ربودن امام موسی صدر به دست قذافی گذشت

یادداشت احیا جنبش صدریه برای ویژه نامه سی و یکمین سال ربایش امام موسی صدر در روزنامه حیات نو ویرایش شده است.

امام موسی صدر
سید صادق حسینی sadeqmedia.com  – اگر مهمترین چالش دنیای اسلام، گسترش بنیادگرایی، محافظه کاری و گسترش خشونت و پروژه اسلام هراسی یک روی سکه باشد، روی دیگرش ولنگاری و بی قیدی است.

در چنین  وضعی است که اگر در گوشه ای از جهان اسلام حکامی واپس گرا، مردم را به سبب اعتراضی سیاسی-اجتماعی در نهایت خشونت آرام (!)  کنند، یا  آن سو تر جوانی با انگیزه های  مذهبی و قومی خود را در میان زائران منفجر کند رسانه های غربی چنان این اخبار را منتشر می کنند که گویی در جهان اسلام تنها یک صدا بلند است و آن افراط گرایی و خشونت است و تنها  راه حل،  حاکم شدن نظام سیاسی بدون قیدهای دینی است.

در چنین بستری است که محافظه کاران و بنیادگرایان امکان حیات دارند و به توجیه شرعی خشونت خود می پردازند.
نگاه به تجربه های موفق عصر حاضر در مقابله با این چالش ها بسیار راه گشاست و چه تجربه ای بهتر از جنبش امام موسی صدر در لبنان.

امام موسی صدر در شرایطی وارد لبنان شد که تنازعات سیاسی – اجتماعی با توان حداکثری مرزهای قومی (طایفی) و مذهبی را طی می کرد و به جنگ داخلی شدت می بخشید. ایشان  با شناخت عوامل موثر در این بحران از سویی و ارایه راهکارهای واقع بینانه توانست، جریان را به نفع شیعیان تغییر دهد.

اما رویکردهای امام صدر چه بود که با استقبال مواجه شد و نتایج ارزنده ای به بار آورد که ارتقای منزلت اجتماعی شیعیان، تاسیس مجلس اعلای شیعیان و جنبش امل و حزب الله از آنهاست.

بازخوانی ابعاد اجتماعی اسلام، بازشناسی نقش اسلام و خانواده در جامعه پیشرفته،  ذوق و ابتکار در دعوت، تبیین اسلام و فرهنگ در قرن بیستم، شأن امّت و سرنوشت آن، اصالت میهن ‏دوستى، ضرورت تجدید نظر در شیوه ‏هاى تبلیغ و مقاومت فلسطین از دیدگاه دین رویکردهایی است که نشان می دهد امام موسی صدر درک درستی از مقتضیات زمان و مکان داشته است.

هرچند به تازگی اخباری از زنده بودن امام موسی صدر منتشر شد و امید را نزد طرفداران معظم له زیاد کرد، اما به نظر می رسد در کنار پیگری جدی پرونده آزادی ایشان از زندان های حکومت منفور لیبی، باید حرکت اجتماعی – دینی ایشان را زنده کرد.

باید فعالیت ها را از سطح بازخوانی و ستایش شخصیت ایشان  که خیلی از طرفداران کنونی پیگیر آن هستند تغییر داد و حرکتی را آغاز کرد که پایه اش مبتنی بر شناخت واقع بینانه است و بسترش حرکت های اجتماعی و هدفش، اهداف آن بزرگوار.

باید با الهام از اندیشه ها و رویکردهای امام موسی صدر و شناخت ابزارهای جدید، با پروژه اسلام هراسی و بنیاد گرایی و خشونت مقابله کرد. و البته شرط لازم این حرکت، مردمی بودن است.

اگر امروز پیگری های مردمی درباره سرنوشت امام موسی صدر، کمتر به نتیجه می رسد، باید با زنده کردن راه و روش و جنبش ایشان، جبهه دیگری گشود.
الله قادر علی رجعته

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.