شکایت دولت از مرجعیت؛ با این مبنا هر فردی می تواند از رهبری و سایر مراجع شکایت کند

این هم از عجایب تاریخ معاصر است ، حتی در دوران ستم شاهی پیش از انقلاب اسلامی هم سابقه نداشت که حاکمیت از مرجعیت شکایت کند و حال سند این کار به نام دولت مهرورزان و عدالت گستران خورد.

یکی از روحانیون (!) دربار احمدی افاضه کرده است: شکایت  احمدی نژاد از آقای صانعی! شکایت از جایگاه شهروندی است. به مبنای این شکایت که بر اساس یک دروغ شکل گرفته است اشاره نمی کنم، اما اگر همین استدلال را مبنا قرار دهیم، دور از ذهن نیست که فردا هر فردی به خود اجازه دهد و از جایگاه شهروندی آقای خامنه ای یا نوری همدانی یا دیگر مراجع به هر دلیلی شکایت کنند.

در ضمن باید با این مبنا شکایت خانواده هاشمی رفسنجانی از  احمدی نژاد هم به سرعت رسیدگی شود چرا که آن ها هم از جایگاه شهروندی وی شکایت کرده اند.

به قول قدما وقتی خلیفه کشی شد چه علی چه عثمان.  خطاب دیگر این شکایت سایر مراجع عظام تقلید است که اگر از همین سکوت بی رمق و انتقاد خاموش پا را فراتر گذارند حاکمیت به آنها عارض می شود.

دسته‌هادسته‌بندی نشده