روز جهانی قدس و واهمه ی دو دولت

روز قدس در سال های پیش تنها موجبات ترس و وحشت دولت خون خوار و جنایت پیشه اسراییل را فراهم می کرد اما چنین شد چرخش روزگار که این بار، یوم القدس العالمی در خانه ی پدری، ایران هم موجبات ترس و وحشت را فراهم آورده است. البته زمانی که ارزش های انقلاب اسلامی عوض شده است و هر روز ارزش جدیدی را به نام انقلاب اسلامی به خوردمان می دهند، باید روز قدس را که روز «مبارزه و مقابله با مستکبران» است تنها به یاد ظلم های آن طرف تر در فلسطین احیا کنیم.

حضرت امام خمینی خوب فرموده اند: «روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله‌ی مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله‌ی ملت هایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر‌امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می‌دانند، و عمل می‌کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین ـ آنهایی که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی ـ در این روز بی‌تفاوت هستند،‌ یا ملتها را نمی‌‌گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود،‌ باید ملتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین.( صحیفه امام، ج۹، ص ۲۷۶)  شایان ذکر است هرگونه اسراییل دوستی از طرف اسفندیار رحیم مشایی هم تکذیب می شود.

نمی دانم چرا عده ای در تلاشند که روز قدس را تنها برای مسئله فلسطین بدانند و این همه بگیر و ببند هم راه انداخته اند. شاید هم پیام جمله تاریخی امام را آن جا که تاکید می کند: روز مقابله مستضعفین با مستکبرین را به خوبی درک کرده اند و بدین سان وحشت زده شده اند.

شکرانه: شکر خدا که بر برکت وجود حضرت امام و انقلاب اسلامی مردم ایران، دیگر آرمان آزادی فلسطین یک آرمان چپ گرایانه نیست و به هر حال هویت  غالب فلسطینی هویتی اسلامی است، هرچند سلفی و وهابی

چند توصیه بهداشتی در مورد راهپیمایی روز قدس– محمدعلی مومنی:  قبل از پیوستن به راهپیمایی یک چیزی بنویسید و به خانواده بسپارید و پیشاپیش هر گونه اظهار نظرها و افشاگری‌های بعدی شخصی به نام «مهدی کروبی» که سراسر کذب خواهد بود، تکذیب کنید// شعار «…آزاد باید گردد» در این راهپیمایی برای «مکان» کاربرد دارد.(البته نه هر مکانی!) و برای اشخاص استفاده نمی‌شود. قدس یک مکان است که آزاد باید گردد. «زندانی سیاسی» مکان حساب نمی‌شود!//مواظب مشت محکم‌تان باشید به جای بی‌ربطی اصابت نکند//گاز اشک‌آور از مبطلات روزه می‌باشد. انواع خوردنی‌ها نیز روزه را باطل می‌کند؛ به جز خوردن کتک و فحش که روزه‌ی طرف مقابل را باطل می‌کند//از سردادن شعار درباره اشخاص پرهیز کنید. اگر ازدستتان در رفت، با استناد به قانون، اسم افراد را بصورت اختصاری ذکر کنید//اگر عزیزانی برای حس‌آمیزی و همدردی با عزیزان فلسطینی، گاز اشک‌آور استفاده کردند، شما از پرتاب سنگ جلوگیری کنید. والله عزیزان فلسطینی هم راضی نیستند ما اینهمه رئال باشیم//بر اساس اسنادی که فعلا کشف شده، «روسیه» در اشغال فلسطین نقشی ندارد. این را برای شعارها در نظر داشته باشید

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.