اقتدار گم شده

حادثه تروریستی و خونبار شهرستان سرباز  سیستان و بلوچستان و تعارفات سیاسی بعد از آن که با سفر وزیر کشور سردار محمد نجار همراه شد این سئوال را در ذهنم ایجاد کرد که آن اقتدار و امنتیتی که حاکمیت از دم می زند کجاست؟ آن اقتداری که رییس دولت کنونی مدام در پروپاگاندای داخلی خود از آن خرج می کند کجاست؟ چندان سخن نیست یادآوری فاجعه حمله به کنسولگری ایران در هرات، که با پاسخ قاطع کشورمان و حضور نظامی ما در بخش هایی از افغانستان روبرو شد و یا مقابله ای که برادران سپاه در خاک عراق با منافقین و گروهک پژاک انجام دادند.

ما که نمی خواهیم حاکمیتمان مانند آمریکای پس از حملات ۱۱ سپتامبر به پاکستان حمله و آن را اشغال کند، اما حداقل انتظار این است که بعد از ۴ سال مشاهده رفتار حمایتی پاکستان  از تروریست ها و عدم پیگری جدی آن ها و عدم نتیجه گیری رفتار دیپلماتیک، نیروهای نظامی ما آن بخش از پاکستان را که محل تجمع این گروه است، محاصره و یا از بین ببرند درست  مانند بمباران هایی که پایگاه های منافقین در عراق را می کردند و به سازمان ملل هم اطلاع می دادند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده