انتشار فیلم خشونت های کوه دانشگاه در بی بی سی با کدام هدف

با یک روز تاخیر فیلم خشونت های  نیروی انتظامی و برخی از عناصر بسیج در کوی دانشگاه تهران را که بی بی سی فارسی منتشر کرده بود دیدم.
به نظرم انتشار این  فیلم دردناک  در بی بی سی فارسی که توسط خود مهاجمان گرفته شده، نشان می دهد در حالی معترضان داخل ایران تاکید کردند که بر سر اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی پایدار هستند مرزبندی جدی با گروه های سیاسی خارج نشین دارند و اعتراضات آرام آرام از فضای احساسی وارد فضای سیاسی شده است، عده ای  در تهران برنامه ریزی می کنند و عده ای دیگر در لندن معامله و  اجرا! وگرنه چگونه فیلم تهیه شده توسط یک بسیجی آن هم با رده بندی امنیتی فراتر از محرمانه در این زمان  و با این کیفیت منتشر می شود.

هدف از انتشار این فیلم دردناک، چیزی جز احساسی و بحرانی کردن فضا بعد از اندک آرامش موجود و در نهایت افزایش فشار بر معترضین نیست.  طبیعی است که تداوم این وضعیت به نفع هیچ کس نیست جز اقتدارگرایان که با چالش جدی نارکارامدی دولت  و مسائل اقتصادی درگیر هستند.

برخی از بازتاب های این پست در فضای مجازی
چقدر تو حقیری و قابل ترحم . ساندیس خور ولایت خون
اصل موضوع رو ول کردی به حاشیه داری میری برادر
اگر کتک خوردن دانشجو ومردم عادیه من دیگه حرفی برای گفتن ندارم!
دوست عزیز این فیلم یعنی ریزش
اون بسیجی که این فیلم داده به بی بی سی کنار کشیده از نظام
کتک خوردن دانشجو با مردم عادی، با کودکان و زنان و این همه خشونتی که در خیابان ها شاهد اون بودیم، تفاوتی با هم ندارند.
اراجیف نویسی

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.