سال های مشروطه به روایت فست فوت

صداوسیمای ایران بعد از عملکرد درخشان! خود در حوداث دردناک بعد انتخابات، تصمیم گرفت مشروطه را مورد عنایت قراردهد بنابراین سریال سال های مشروطه را به روایت کارگردانی جوان (محمدرضا ورزی) پخش کرد که بیشتر Fast Food است و البته  اصولا نباید از این صدا و سیما انتظار کار صادقانه  داشت چرا که حتما با دستکار همراه است و نمونه های مستند سیاسی آن بهترین گواه است.

زمانی در صداوسیما سربداران و امیرکبیر ساخته می شد که هم به لحاظ سند تاریخی مستدل بود و هم بار دراماتیک داشت و زمانی هم این سریال سخیف ساخته می شود که جفایی آشکار است به انقلاب مشروطه.

به قول یکی از دوستان تمام مطالب و سخنرانی های کدیور در باب دموکراسی و دین را با زبان شیخ فضل الله نوری پخش کردند در حالی که همین سخنان باعث محکومت کدیور می شد.

دلیل این همه اطلاح طلب و پیشرو خواندن مرحوم شیخ فضل الله چیست. همان طور که نفهمیدم دلیل اعتراض این شیخ به مشروطه ای که پایه گذار و تاکید کننده آن علمای اعلام بوده اند چه بوده است، آیا نگرانی دینی بوده است یا چیزهای دیگر. مگر می شده است در جامعه ای دینی و سنتی مثل ایران که بیش از ۸۰درصد مردمش بی سواد بوده اند، می شده است مشروطه ای غیر دینی راه انداخت؟! در حالی که در قانون مشروطیت بر وجود شورای مجتهدین تاکید شده است، این اصرار های شیخ دلیلش چه بوده است؟ و درست آخر این که اگر شیخ فضل الله نوری منبرش و هوادارانش این تعداد بوده اند چرا به این راحتی و بدون هیچ گونه اعتراضی در این سریال اعدام شد!! براستی دلیل اعدام شیخ فضل الله نوری مشروعه خواندن مشروطه بوده است تا دادن فتوا قتل مشروطه خواهان در دوره استبداد صغیر محمد علی شاه قاجار؟

بخش هایی از نقد دکتر موسی نجفی در گفت و گو با خبر آنلاین در این خصوص در پی آمده است.

متن گاهی آنقدر ضعیف است که روایت تاریخ باعث خنده می‌شود، اینکه شیخ فضل‌الله در جریان محاکمه از کلمه «گفتمان» استفاده ‌کند و یا محاورات و دیالوگ‌های امروزی در بیان نقش‌های تاریخی بیش از ۱۰۰ سال قبل حضور داشته باشد، چه معنایی دارد؟ مثل اینکه در سریال از عبارات «تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی» استفاده می‌شود که در چند سال اخیر در ایران رایج شده است.»«امیرکبیر از لفظ «گاله» استفاده می‌کند و میرزای آشتیانی جوانان را نصیحت می‌کند و از تهاجم فرهنگی سخن می‌گوید؛ اینها کجای تاریخ اند و چرا باید عنوان شود؟»
این مورخ و استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «در سریال از «حکم» میرزای شیرازی چندین بار به «فتوا» یاد می‌شود در حالی که ایشان حکم دادند آن هم از سامرا و نه از نجف! و یک نفر با کمترین اطلاعات تاریخی می‌داند که این تاریخ‌گویی غلط است. // «در کجای تاریخ مهدعلیا با داماد خود وارد مباحث عشقی شده است و به او ابراز عشق می‌کند؟! چیزی که نه در تاریخ بوده و نه برای پخش آن می‌توان توجیهی داشت و به نظرم پخش چنین قسمت‌هایی «حرمت شرعی» هم دارد.»

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.