عکس ماندگار میر حسین موسوی روی جلد سروش

عکس میرحسین موسوی در جوانی و در دوران نخست وزیری روی جلد مجله سروش، آبان هزار و سیصد و شصت و یک.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.