بارقه ای از امید برای باز شدن فضای سیاسی: روزنامه اعتماد رفع توقیف شد

روزنامه اعتماد رفع توقیف شد.   به گزارش آفتاب دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این اعتماد،صبح امروز این روزنامه را توقیف و بجای آن جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی برای آن در نظر گرفت.

دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات روزنامه اعتماد،صبح امروز این روزنامه را توقیف و بجای آن جریمه مالی برای آن در نظر گرفت.

آزادی زندانیان سیاسی و  تمدید آزادی آنها از سویی و رفع توقیف اعتماد بارقه هایی از امید را برای باز شدن فضای سیاسی نشان می دهد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.