جنبش وبلاگی نوروزی: ۸۸ نامه

سال جاری، سالی بی همتا در دهه اخیر بود. سالی که بدون تردید مردم نقش اول آن بودند. چه پیش از انتخابات و چه پس از آن. در این سال رسانه ها و به ویژه  رسانه های دیجیتالی نشان دادند که چه دامنه تاثیر و نفوذ گسترده و عمیقی دارند.

پیشنهاد می کنم حال که رسانه های مکتوب برای نوروز، ویژه نامه نوروزی منتشر می کنند وبلاگ ها هم در یک جنبش وبلاگی، ۸۸ نامه ای از رویدادهای و تحلیل های امسال منتشر کنند.

دسته‌هادسته‌بندی نشده