سال نو، بهار نو مبارک

صبح است و صبوح است بر این بام برآییم          از ثور گریزیم و به برج قمر آییم
زلف تو شب قدر و رخ تو همه نوروز          ما واسطه روز و شبش چون سحر آییم

سال نو و نوروز ۱۳۸۹ مبارک

امید آن است در سال جدید، آگاهی چنان فزونی یابد که رخت نادانی از ایران بزداید و وطن، شایسته نامش شود.

ایام عزتتان مستدام
صادق حسینی

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.